ແຈ້ງເຖີງລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ຫນ້າຮັກ. ທາງຮ້ານໄດ້ປຽນເລກບັນຊີໃໝ່ແລ້ວເດີຖ້າລູກຄ້າຈະສັ່ງເຄື່ອງແມ່ນເອົາເລກບັນຊີຕາມເລີຍເດີ:ຊື່ບັນຊີ: ZHOU YIHONG ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL) • ເງິນກີບ (LAK): 099120001356310001

ສຸຂະພາບ / ຄວາມງາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ:
ຮຽງລໍາດັບຕາມ:
ລາຄາກອງ (LAK)