ແຈ້ງເຖີງລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ຫນ້າຮັກ. ທາງຮ້ານໄດ້ປຽນເລກບັນຊີໃໝ່ແລ້ວເດີຖ້າລູກຄ້າຈະສັ່ງເຄື່ອງແມ່ນເອົາເລກບັນຊີຕາມເລີຍເດີ:ຊື່ບັນຊີ: ZHOU YIHONG ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL) • ເງິນກີບ (LAK): 099120001356310001

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນ

ຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນ

27/11/2018 0
ຄໍາສັ່ງໂອນເງິນທາງທະນາຄານ: ກະລຸ...
ເບິ່ງ
ຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງ

ຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງ

27/11/2018 0
ການຄິດໄລ່ຄ່່າຂົນສົ່ງ ມາດຕະຖານກ...
ເບິ່ງ